PIT37 za 2012, czyli jak rozliczyć deklaracje podatkowe?

Wielu podatników w dalszym ciągu przeraża podatek dochodowy. Lecz współcześnie jest już tyle programów PIT i ułatwień, że zeznanie podatkowe to bułka z masłem. Wypełniasz najpopularniejszy druk? Dowiedz się o nim więcej.

Najważniejszą rzeczą jest termin rozliczenia rocznego. Podatnicy są zobowiązani zdążyć ze swoim zeznaniem za rok 2012 do końca kwietnia. Kolejną istotną kwestią są aktualne formularze podatkowe. Rozliczenie ubiegłorocznej deklaracji PIT-37 będzie wymagało korekt!

Kto powinien rozliczyć się na druku PIT37?

Ten powszechnie znany formularz podatkowy wypełniają wszyscy, których sposobem opodatkowania jest skala. Deklaracje PIT37 za 2012 rok składają wszyscy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz:

  • są zatrudnieni w Polsce
  • pobierają stypendia
  • pracują na umowę o dzieło, zlecenie i o pracę
  • są emerytami lub rencistami

Wypełniający ten formularz rozliczają się według skali podatkowej i nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Metody rozliczenia PIT-37

Druk PIT37 wypełnia się w oparciu o PIT-11, czyli informację od pracodawcy. Taki formularz każdy pracownik powinien otrzymać do końca lutego. Gdyby jednak ta informacja nie została dostarczona, podatnik i tak musi złożyć terminowo zeznanie podatkowe, żeby uniknąć kary.

Najlepiej użyć do tego programu komputerowego. Programy do PITów stały się typowymi narzędziami pracy. Popularne jest wśród gazet dodawanie ich w swoich wydaniach specjalnych na płytach cd. W Internecie również można pobrać kilka wersji aplikacji rozliczeniowych. Rozliczenie PIT-37 w programie jest wyjątkowo łatwe, ze względu na opcję pomocy, która kieruje całym procesem wypełniania. Kalkulator podatkowy ułatwia obliczenia  i zapobiega błędom rachunkowym.

PIT 37 w wersji elektronicznej

Najoszczędniejszym w czasie sposobem na rozliczenie podatku dochodowego za 2012 rok jest złożenie e-deklaracji. Ta metoda usprawnia zeznanie podatkowe i przyspiesza możliwość otrzymania zwrotu podatkowego. Pity37 nie wymagają kwalifikowanego e-podpisu, więc można bez problemu złożyć je przez Internet. Prawidłowe rozliczenie przez Internet powinno zakończyć się pobraniem UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru.

 

This entry was posted in O podatkach 2012 and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Twój email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone przez *

*
*
Please type the characters of this captcha image in the input box

Wpisz litery z obrazka.