Limity podatkowe w PIT 2012

Progi podatkowe i kwota, która obniża podatek nie uległy zmianie przy okazji rozliczenia podatku PIT za 2012 rok. Nadal obowiązują odliczenia od podatku i od dochodu, jak co roku.

Skala podatku PIT 2012 – progi

Podstawa obliczenia podatku Kwota podatku
do 85 528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
ponad 85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota obniżająca podatek PIT2012

Kwota zwalniająca z podatku jest taka sama jak przy rozliczeniu PIT-2012 i wynosi 3091 zł. Każdy, kogo przychody nie przekroczyły tej kwoty, nie płaci podatku. Nawet jeśli zarobiliśmy dużo mniej, musimy złożyć formularz PIT za 2012 w terminie.

Odliczenia od podatku

Są dwa rodzaje ulg podatkowych:  takie, które można odliczyć od podatku i od dochodu. Ulga prorodzinna jest odliczana właśnie od podatku. Maksymalna kwota, którą można zyskać za całoroczną opiekę to 1112,04 zł.. Ulga na dzieci wynosi 92,67 zł miesięcznie. Częściowa ulga przysługuje rodzicom, którzy opiekują się dzieckiem przez niecały rok, a także tym, którzy w trakcie roku podatkowego zostali rodzicami.

Odliczenia od dochodu

Ulga na internet i rehabilitacyjna również są odliczane od dochodu. Ta pierwsza pozwala na roczne ujęcie 760 zł pod warunkiem, że co najmniej tyle wynoszą roczne opłaty za internet. Jeśli podatnik płaci mniej w skali roku, może odliczyć tyle, ile wydał na opłaty abonamentowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

This entry was posted in O podatkach 2012 and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Twój email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone przez *

*
*
Please type the characters of this captcha image in the input box

Wpisz litery z obrazka.